Audi quattro Cup

Reglement
en voorwaarden

Audi quattro Cup 2021

  1. KWALIFICATIES


  1.1. Aantal kwalificaties
  Dit jaar telt de Audi quattro Cup 2021 12 kwalificaties:

  • 7 OPEN kwalificaties voor alle genodigden van het Audi-distributienetwerk
  • 5 EXCLUSIEVE kwalificaties voor de genodigden van de betrokken Audi-dealers.


  1.2. Voorwaarden om deel te nemen

  Volgende personen komen in aanmerking om deel te nemen aan de golfcompetitie Audi quattro Cup 2021 :

  • alle golfspelers die lid zijn van een Belgische golfclub die geregistreerd is bij de Koninklijke Belgische Golffederatie en die een up-to-date federatie kaart in hun bezit hebben of die lid zijn van een buitenlandse golfclub die erkend is door de Koninklijke Belgische Golffederatie.
  • Alle spelers die een handicap gelijk aan of kleiner dan 36 hebben op het moment van de inschrijving.
  • De spelers van elk team moeten ouder zijn dan 18 jaar op het moment van de wedstrijd om zich te kunnen kwalificeren voor de Nationale Finale. Deze regel is niet van toepassing voor de kwalificaties voor de clubleden. Om echter aanspraak te kunnen maken op de kwalificatie van de nationale finale moeten de twee spelers van het winnende team 18 jaar of ouder zijn.
  • In geen enkel geval mag een golfspeler deelnemen aan meerdere kwalificatiewedstrijden van de Audi quattro Cup 2021 noch in België noch in het buitenland. Indien blijkt dat een deelnemer aan meerdere kwalificaties heeft deelgenomen, zal enkel de eerste kwalificatiewedstrijd binnen competitie gespeeld worden. De overige wedstrijden zijn automatisch buiten competitie, er kan dus geen énkele prijs of kwalificatie gewonnen worden.  

  1.3. Inschrijvingen

  De inschrijvingen voor de “Open” en de “Exclusieve” kwalificaties kunnen enkel via de Audi verdelers gebeuren. Enkel de Audi verdelers kunnen een uitnodiging per mail aan hun contacten opsturen om hen op de kwalificaties van de Audi quattro Cup uit te nodigen. Van zodra een genodigde een persoonlijke uitnodiging ontvangt, zal deze zelf al zijn gegevens en deze van zijn golfpartner op de website www.audiquattrocup.be kunnen invullen. Wanneer de aanvraag van inschrijving is voltooid, krijgen beide spelers een bevestigingsmail van de aanvraag tot inschrijving. Van zodra al de gegevens werden gecontroleerd en deze correct waren, zal de genodigde een tweede bevestigingsmail ontvangen, ditmaal ter definitieve bevestiging van de inschrijving.

   

  Opgelet : Elke inschrijving op een andere wijze dan via de website is ongeldig. De enige geldige bevestiging gebeurt via het email adres noreply@audiquattrocup.be en is de officiële bevestiging opgestuurd door het organiserende bedrijf van de Audi quattro Cup. De bevestiging van een Audi verdeler is ongeldig en niet voldoende als bevestigingsdeelname.

  De inschrijving van de dames zal verplicht onder hun meisjesnaam moeten gebeuren. Elke speler is verplicht zich in te schrijven met zijn juiste handicap (alle handicaps, zonder uitzondering, zullen gecontroleerd worden in de verschillende clubs). 

  Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen (o.a. golfkarren, buggies, monoseats of elektrische voertuigen) tijdens de wedstrijd wordt niet toegelaten zonder voorlegging van een medisch attest. Uitzonderlijk zal van deze regel kunnen afgezien worden mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator en dit enkel buiten competitie. Indien een speler een buggy wenst te gebruiken op vertoning van zijn medisch attest, dient hij de huur van de buggy te betalen. Elektrische golfkarren zijn echter wel toegelaten afhankelijk van de staat van het terrein. Deze informatie kan u nagaan door de golf club rechtstreeks te contacteren.

  1.4. Spelformule

  De formule van de Audi quattro Cup is Greensome. De inschrijving is beperkt tot ploegen waarvan de som van beide handicaps 60 niet overschrijdt en waarvan de handicap van elke golfspeler maximaal 36 is. Elke ploeg ontvangt het aantal strokes gelijk aan de afronding van de som van 60% van de gekregen strokes van de laagste handicap en 40% van de gekregen strokes van de hoogste handicap. Alle deelnemers, wat hun handicap ook is, spelen front tees (heren of dames, naar gelang). Er wordt geen compensatie toegepast wat betreft eventuele verschillen in SSS tussen de heren- en damestees.

  De ploegen bestaande uit heren, dames of een combinatie van beide, spelen in één en dezelfde categorie. Elk protest op sportief gebied zal door het Sportief Comité van Bench Marketing onderzocht worden. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

  1.5. Prijsuitreiking en kwalificatie voor de nationale finale

  Tijdens de prijsuitreiking wordt van de winnaars stadskledij vereist. Het Sportief Comité en Audi behouden zich het recht om de prijzen niet te overhandigen indien de voorwaarden niet zouden nageleefd worden.

  Voor elke kwalificatiewedstrijd zullen de eerste twee teams met de beste netto score (Stableford) en het team met de beste bruto score (Strokeplay) beloond worden tijdens de prijsuitreiking. De netto en bruto prijzen zijn niet cumuleerbaar en bij gelijke stand primeert de net prijs boven de brut prijs.

  Ook zullen de eerste twee teams met de beste netto score en het team met de beste bruto score tijdens elke wedstrijd zich kwalificeren voor de nationale finale die doorgaat op Eindhovensche Golf op vrijdag 3 september 2021.

  Bij een eventuele ex-aequo wordt de uitslag bepaald door de beste score (van de ploeg) behaald op de laatste 9, 6, 3, en 1ste hole(s) van het parcours. Blijft de ex-aequo bestaan, zal het team met de laagste gecumuleerde handicap de prijs winnen. Indien het ex-aequo nog steeds aanwezig is, zal een loting beslissen.

  Indien een ploeg een kruis schrijft als resultaat van een hole, de bruto score wordt vervangt door de hoogste score op die hole, hetzij 9.

  Tenminste 1 lid van elke ploeg die een prijs heeft gewonnen zal aanwezig moeten zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid van beide leden tijdens de prijsuitreiking wordt zowel hun prijs als hun kwalificatie automatisch overhandigd aan de volgende op de resultatenlijst (behalve als het Sportief Comité dit tegenspreekt).
  Wanneer een speler van een ploeg, gekwalificeerd voor de nationale finale, niet kan deelnemen, dan heeft zijn partner de mogelijkheid om een vervanger te zoeken (ouder dan 18 jaar, hcp max 36 en de som van de handicap is max 60). Wanneer twee spelers van eenzelfde ploeg niet kunnen deelnemen, dan wordt de volgende ploeg in het klassement gekwalificeerd.
  Een putting wedstrijd wordt georganiseerd tijdens de kwalificatiewedstrijden.
  De samengevoegde waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer zal de bedragen niet overschrijden bepaald door regel 3-2 van het Amateursstatuut.


  Geen enkel voorlopig klassement zal voor de prijsuitreiking gecommuniceerd worden.

  Op elke competitiedag van de Audi Quattro Cup 2021 zal een Hole-in-one wedstrijd worden georganiseerd waaraan alle deelnemers en gasten, zowel golfer als niet-golfer, éénmalig kunnen deelnemen. De deelnemer zal een approach slaan vanaf het dak van een Audi e-tron met als doel een hole in one te maken. Elke Hole-in-one dient steeds geverifieerd en gevalideerd te worden door het sportief comité van de Audi Quattro Cup.

  Na validatie wint de speler een uitzonderlijke prijs, namelijk een exclusieve helikoptervlucht Brussel-Champagne streek, inclusief privé bezoek aan de champagnekelder bij Laurent-Perrier en een privé lunch in het Kasteel van Louvois. Deze prijs is geldig voor maximaal 5 personen op een te kiezen datum, uiterlijk voor 30 september 2022 en in samenspraak met Laurent-Perrier Belgium.

  Indien er tijdens het seizoen 2021 meerdere hole-in-ones worden gerealiseerd, zal één winnaar via loting worden bepaald na afloop van alle competitiedagen. Indien er geen enkele Hole-in-one wordt gerealiseerd tijdens de competitiedagen van de Audi Quattro Cup seizoen 2021, zal via loting 1 winnaar tijdens het Audi quattro Cup galadiner op 3 september 2021 worden aangeduid. Niet-golfers zullen ook aan deze loting ter plaats mogen deelnemen.

   

  1. NATIONALE FINALE

   

  2.1. Spelformule

  De formule van elke kwalificatie van de Audi quattro Cup is de Greensome Stableford.
  De inschrijving is beperkt tot de ploegen waarvan de som van beide handicaps de 60 niet overschrijdt en waarvan de handicap van elke golfspeler maximaal 36 is.
  Elke ploeg ontvangt het aantal strokes gelijk aan de afronding van de som van 60% van de gekregen strokes van de laagste handicap en 40% van de gekregen strokes van de hoogste handicap. Alle deelnemers, wat hun handicap ook is, spelen front tees (heren of dames, naar gelang). Er wordt geen compensatie toegepast wat betreft eventuele verschillen in SSS tussen de heren- en damestees.
  De ploegen bestaande uit heren, dames of een combinatie van beide, spelen in één en dezelfde categorie. Alle protest op sportief gebied zal door het Sportief Comité van Bench Marketing onderzocht worden. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

  2.2. Prijsuitreiking en kwalificatie voor de Nationale finale

  Tijdens de Nationale Finale, zullen de eerste twee teams met de beste netto score en het team met de beste bruto score beloond worden tijdens de prijsuitreiking.
  Bij een eventuele ex-aequo wordt de uitslag bepaald door de beste score (van de ploeg) behaald op de laatste 9, 6, 3, en 1ste hole(s). Als het ex-aequo blijft, zal het team met de laagste gecumuleerde exact handicap, de prijs winnen. Indien het ex-aequo nog steeds aanwezig is, zal een loting beslissen.

  Indien er een internationale finale wordt georganiseerd en één van de spelers van het winnend team heeft deelgenomen aan één van de 3 laatste Internationale Finales, zal de ploeg door een prijs beloond worden, maar kan de deelnemer die reeds deelnam aan de internationale finale tijdens de laatste 3 jaren niet kunnen deelnemen aan deze internationale finale. Zijn partner heeft dan de mogelijkheid om een vervanger te voorzien (ouder dan 18 met een handicap niet hoger dan 36 en die niet tijdens de 3 laatste jaar deelgenam aan de internationale finale); in geval de twee spelers aan een internationale finale hebben deelgenomen gedurende de laatste 3 jaren, zal de eerstvolgende ploeg in het netto klassement van de nationale finale gekwalificeerd worden voor de finale.

  De regel om de handicap van de geselecteerde ploeg op de Internationale Finale van de Audi quattro Cup te berekenen, is als volgt: de handicap van elke ploeg zal bepaald en aangepast worden op basis van zijn resultaat tijdens de Nationale Finale in zijn land. Deze zal verminderd worden in functie van het aantal punten hoger dan 36 die gescoord werden tijdens de Nationale Finale.

  Voorbeeld:
  Handicap van het winnende team aan de Nationale Belgische finale: hcp 18
  Stableford resultaat van het winnende team aan de Nationale finale: 40
  Gewijzigde handicap van het team voor de Audi quattro Cup Final: hcp 18–4 = 14


  Tijdens de Nationale finale zullen de netto prijzen de voorkeur hebben op de bruto prijzen indien een team in beide categoriën de eerste plaats behaalde. Tenminste 1 lid van elke ploeg die een prijs heeft gewonnen zal aanwezig moeten zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid van beide leden tijdens de prijsuitreiking wordt zowel hun prijs als hun kwalificatie automatisch overhandigd aan de volgende op de resultatenlijst (behalve als het Sportief Comité dit tegenspreekt).

  Als een gekwalificeerde speler voor de Internationale finale niet aanwezig kan zijn, heeft zijn partner de mogelijkheid een vervanger te kiezen (ouder dan 18 met een handicap niet hoger dan 36 en die niet tijdens de 3 laatste jaar deelgenam aan de internationale finale); in geval de twee spelers niet aanwezig kunnen zijn, zal de eerstvolgende ploeg in het klassement gekwalificeerd worden voor de finale. 
  De samengevoegde waarde van de toegekende prijzen aan eenzelfde deelnemer zal de bedragen niet overschrijden bepaald door regel 3-2 van het Amateursstatuut.


  Geen enkel voorlopig klassement zal voor de prijsuitreiking gecommuniceerd worden.

  2.3. Dresscode voor de finale

  Tijdens de gala-avond wordt van de winnaars stadskledij vereist. Het Sportief Comité en Audi behouden zich het recht om de prijzen niet te overhandigen indien de voorwaarden niet zouden nageleefd worden.

   

  1. DISKWALIFICATIE

  Het niet respecteren van het reglement leidt tot het diskwalificeren van de 2 deelnemers door het Sportief Comité.

   

  1. GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT

  Elke deelname impliceert de aanvaarding van alle clausules van het reglement.

  1. ORGANISATIE

  Tijdens elke kwalificatie gereserveerd aan de genodigden en tijdens de Nationale Belgische finale, zal minstens één vertegenwoordiger van de organisatie Bench Marketing bvba het globale sportbeleid van de competitie garanderen.
  Het is belangrijk dat alle spelers en het secretariaat van de betreffende clubs de officiële startlijsten, de resultatenlijsten en de scorekaarten gebruiken die speciaal door Bench Marketing werden gecreëerd.

  Alle protest op sportief gebied zal worden onderzocht door Bench Marketing die de organisatie van het tornooi garandeert, en door het sportief comité van de organiserende golfclub.

   

  1. CONTACTGEGEVENS

   

  Bench Marketing BVBA   //   Dhr Quentin SIBILLE   //   info@bench-marketing.com

   

   

  RBGF/10/2021

x
Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies voor een verbeterde werking van onze website en om uw online ervaring te optimaliseren. Door verder te surfen op de website, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer weten. Aanvaarden